Friday, April 30, 2010

Kini, kemudi SMKAP tinggal berdua.
Satu bulan yang lalu warga SMKAP telah kehilangan seorang ibu,namun, mulai 10 April 2010, seorang bapa dan guru yang komited akan meninggalkan kami.


Beliau ialah Tn. Hj. Mohd Mohtar b Husin, Penolong Kanan Pentadbiran SMKAP semenjak dari mula sekolah ini ditubuhkan. Sebagai salah seorang guru perintis, tuan haji banyak membantu membangunkan sekolah ini dari tidak dikenali ramai sehingga namanya dipahat dan dikenali diseluruh Malaysia, amnya dan antarabangsa, umumnya.

Majlis pada hari Jumaat, 9 April 2010 lalu dijalankan dalam keadaan sederhana. Khabarnya, tuan haji sendiri tidak mengetahui tentang sambutan majlis tersebut. Dimulakan dengan bacaan ayat suci AlQuran dan  Surah Yasin, majlis kemudiannya diambil alih oleh guru pengerusi majlis.


Ketua Pengawas SMKAP, Nur Syahmin Alya bt Masri dari tingkatan 5 Gemilang telah menyampaikan  ucapan mewakili para pelajar. Seterusnya Puan Nor Azizah membacakan serba sedikit biodata tuan haji sebelum tuan yang diraikan memberikan ucapan.


Kata-kata terakhir dari seorang bapa.


Persembahan yang diatur juga mantap dan berkarisma, as expected from warga SMKAP. Dimulakan dengan deklamasi sajak, Bak air yang mengalir daripada dua orang pelajar tingkatan 5 diringi dengan petikan gitar syahdu dari dua orang pelajar tingkatan 4, persembahan diteruskan dengan syair yang dilagukan oleh saudari Nur Fara Ain Yusri, pengawas tingkatan 4.


Dik ain sedang menjiwai syair yang dilagukan.


 Kemudian, kejutan daripada Ustazah Enezah dengan dua orang penyani nasyid diterbanngkan khas dari SAMT KKB. Lagu yang dinyanyikan ialah lagu nasyid dari kumpulan Far East - Cinta Pertama dan dari kumpulan Aeman - Buatmu Ibu


Penyanyi nasyid cilik dari SAMTKKB. Awesome performance, dik.


Kejutan terakhir semsetinya apabila tuan haji membuat kuiz tentang diri beliau, dengan angpau berisi...tekalah sendiri. Hehehe...rahsia tersebut kekal bersama yang dapat angpau sahaja.Sebagai seorang yang pernah bergelar warga SMK Ampang Pecah, sudah pasti pemergian tuan haji akan dirindui oleh kami semua di sini. Bakti yang dicurahkan serta pengorbanan yang telah dilakukan selama bertugas di SMKAP kurang lebih 9 tahun akan menjadi suatu kenangan abadi yang terukir dalam sejarah kecemerlangan sekolah kita. Hanya sekalung penghargaan dapat dihulurkan sebagai tanda terima kasih kami kepada tuan haji atas jasa yang tidak ternilai. Terima kasih tuan!

 
Bak air yang mengalir,
Tiba juga kiranya di muara waktu,
Pasti tersisa kenangan yang terindah,
Berhias luka tidak berdarah,
Kesementaraan waktu mengutus seribu bumbu,
Kerana sekali dipanggil guru,
selamanya pun bergelar guru.

Perginya Seorang insan Yang Disayangi.


Jasamu dikenang...

Pada Selasa 23 Febuari 2010 bersamaan 9 Rabiul-Awwal 1431H, SMK Ampang Pecah telah kehilangan seorang ibu.
Majlis tersebut dilakukan dalam keaadan meriah pada mulanya namun beransur-ansur menjadi hiba kerana saat beliau untuk bersara wajib semakin hampir.Barisan segak unit beruniform menyambut kedatangan beliau.


Barisan bunga manggar 1 Malaysia. ;P


Langka pertama ke perhimpunan terakhir bersama warga pelajar.


Kek 5 tingkat. Macam nak kahwin pula..hehe..


Barisan guru-guru dan guru praktikum bersama Pn. Hjh Hamidah.


Gambar terakhir Ketua Biro Dokumentasi LP 2010 dengan puan pengetua.


Senyum jangan tak senyum cikgu.


>.< Lambaian terakhir seorang ibuyang berdedikasi.


Majlis yang meriah dengan berbagai kejutan dan persembahan hebat (kek cawan dari pengetua dan termasuklah tarian 1 Malayia bimbingan cikgu praktikum) ini merupakan medan terakhir bagi semua warga sekolah untuk melahirkan ucapan terima kasih di atas bakti beliau disini. 

Bagi melunaskan rasa rindu kami kepada puan pengetua sebelum pemergian beliau, kami dapat berpeluang mendengar amanat terakhir daripada beliau. Kata-kata hikmah dan pesanan dari beliau akan menjadi ingatan dan panduan kepada semua untuk menjadi pelajar yang cemerlang, gemilang dan terbilang.
 
Kehilangan beliau merupakan sesuatu yang amat besar. Beliau diumpamakan seperti sebutir permata di lautan luas, walaupun tenggelam di dasar selut yang hitam, beliau tetap bersinar walaupun hanya bekas yang ditinggalkan. Sepanjang perkhidmatan beliau di SMK Ampang Pecah, harus diakui bahawa puan pengetua mentadbir sekolah ini dengan sentuhan sifat-sifat keibuan. Lembut, mesra, mudah di bawa berbincang, dan penuh dengan rasa kasih sayang serta penuh rasa empati. Walau bagaimana pun, dalam kelembutan beliau, tetap ada tegasnya. Sehubungan dengan itu, teguran dan nasihat yang puan pengetua sampaikan akan diingati, Insya Allah.  


Selamat bersara puan.


Smile, for this is a farewell and not goodbye.


Sunday, January 24, 2010

Prefect's Competence
Kepribadian
    * Menyedari tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengawas satuan pendidikan yang professional
    * Kreatif dalam bekerja dan menyelesaikan masalah, baik yang berkaitan dengan kehidupan peribadi atau tugas-tugas profesinya
    * Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang profesinya.

•. Supervisi Manajerial
    * Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
    * Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi-misi-tujuan dan program sekolah-sekolah binaannya.
    * Menyusun metode kerja dan berbagai instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan.
    * Membina kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS).
    * Membina kepala sekolah dalam melaksanakan administrasi satuan pendidikan meliputi administrasi kesiswaan, kurikulum dan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, keuangan,lingkungan sekolah dan peran serta masyarakat.
    * Membantu kepala sekolah dalam menyusun indikator keberhasilan mutu pendidikan di sekolah.
    * Membina staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya.
    * Memotivasi pengembangan karir kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
    * Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan pada sekolah-sekolah binaannnya dan menindak lanjutinya untuk perbaikan mutu pendidikan dan program pengawasan berikutnya.
    * Mendorong guru dan kepala sekolah untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya.
    * Menjelaskan berbagai inovasi dan kebijakan pendidikan kepada guru dan kepala sekolah.Memantau pelaksanaan inovasi dan kebijakan pendidikan pada sekolah-sekolah binaannya.

•. Supervisi Akademik
    * Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan bidang ilmu yang menjadi isi tiap bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
    * Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran tiap bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
    * Membimbing guru dalam menentukan tujuan pendidikan yang sesuai, berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar tiap bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
    * Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan/ mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk rumpunnya berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP.
    * Menggunakan berbagai pendekatan/metode/ teknik dalam memecahkan masalah pendidikan dan pembelajaran tiap bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
    * Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan startegi/metode/teknik pembelajaran yang dapat mengembangkan berbagai potensi peserta didik melalui bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
    * Membimbing guru dalam menyusun rencana pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
    * Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan media pendidikan yang sesuai untuk menyajikan isi tiap bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
    * Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran tiap bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
    * Membimbing guru dalam melaksanakan strategi/metode/teknik pembelajaran yang telah direncanakan untuk tiap bidang pengembangan/ mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
    * Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi peserta didik pada tiap bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
    * Membimbing guru dalam merefleksi hasil-hasil yang dicapai, kekuatan, kelemahan, dan hambatan yang dialami dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan.
    * Membantu guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan, dan memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang berkaitan dengan mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.

•. Evaluasi Pendidikan
    * Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai untuk tiap bidang pengembangan/mata pelajaran yang termasuk dalam rumpunnya.
    * Membimbing guru dalam menentukan kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran tiap bidang pengembangan/mata pelajaran yang termasuk dalam rumpunnya.
    * Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya
    * Menilai kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada tiap bidang pengembangan/mata pelajaran yang termasuk dalam rumpunnya.
    * Menilai kemampuan kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan.
    * Menilai kinerja staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya.
    * Menilai kinerja sekolah dan menindaklanjuti hasilnya untuk keperluan akreditasi sekolah. Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja staf sekolah.
    * Memantau pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pendidikan pada sekolah binaannya
    * Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran tiap bidang pengembangan/mata yang termasuk dalam rumpunnya
    * Memberikan saran kepada kepala sekolah, guru, dan seluruh staf sekolah dalam meningkatkan kinerjanya berdasarkan hasil penilaian.

•. Penelitian dan Pengembangan
    * Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan.
    * Menentukan masalah kepengawasan yang penting untuk diteliti baik untuk keperluan tugas pengawasan, pemecahan masalah pendidikan, dan pengembangan profesi.
    * Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun proposal penelitian kuantitatif.
    * Melaksanakan penelitian pendidikan baik untuk keperluan pemecahan masalah pendidikan, perumusan kebijakan pendidikan maupun untuk pengembangan profesi.
    * Mengolah dan menganalisis data penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif.
    * Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya.
    * Menyusun karya tulis ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan/kepengawasan.
    * Mendiseminasikan hasil-hasil penelitian pada forum kegiatan ilmiah baik lisan maupun tulisan.
    * Membina guru dalam menyusun karya tulis ilmiah dalam bidang pendidikan dan pembelajaran.
    * Membuat artikel ilmiah untuk dimuat pada jurnal.
    * Menulis buku/modul untuk bahan pengawasan.
    * Menyusun pedoman/panduan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan.

Sosial
    * Menyadari akan pentingnya bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri dan profesinya.
    * Menangani berbagai kasus yang terjadi di sekolah atau di masyarakat .
    * Aktif dalam kegiatan organisasi profesi seperti APSI, PGRI, ISPI dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Mesyuarat Ketua Biro Pengawas SMKAP(B) 2010

Hari      : Khamis
Tarikh  : 20 Januari 2010
Masa    : 120 petang – 150 petang
Tempat: Bilik Pengawas SMKAP (Bestari)
Perkara: Mesyuarat Ketua Biro (2010)

Bil
Agenda
Tindakan
1.
Ketua pengawas, Nur Syahmin Alya Bt Masri.
              I.      Setiap biro 5 orang ahli sahaja.
           II.      Ahli biro dokumentasi ialah pengawas yang terlibat dengan briged bestari dan pengawas yang terlibat mestilah mempunyai internet di rumah dan rajin membuka email.
         III.      Biro gerakan khas pastikan jadual tidak clash dengan biro perhimpunan.
        IV.      Waktu rehat, PA sistem dikhendaki memperdengarkan bahan-bahan motivasi kepada pelajar-pelajar.
           V.      Biro disiplin hendaklah mengambil inesiatif untuk membeli penyepit kuku dan klip rambut.
        VI.      Biro PA sistem, diminta untuk meminta kebenaran daripada guru pegawas meletakkan mikrofon di bilik pengawas.
      VII.      Biro keceriaan diminta untuk menyiapkan carta organisasi, nama-nama pengawas, buliten, pengumuman, jadual bertugas dan mengemas kini papan kenyataan di luar dan di dalam bilik pengawas.
   VIII.      Semua biro mesti membuat laporan setiap bulan. Laporan hendaklah dihantar pada hari Jumaat mengikut bulan.
        IX.      Pada hari Rabu boleh dijalankankan bengkel untuk mengajar pengawas cara membaca doa, menjadi pengerusi majlis dan bacaan ikrar kerana mempunyai waktu rehat yang sangat penjang.
           X.      Pada waktu perhimpunan, pengawas lelaki hanya duduk di belakang tidak perlu duduk di hadapan pelajar. ( cadangan )
Makluman

Struktur Organisasi

Penaung : Pn Hajah Hamidah bt Saman

Guru Penasihat : En Mohd Suhaimi b Abdullah
Guru Pengawas : (1) En Azlan Kamal Nazyunniyah
(2) Pn Amylia
Ketua Pengawas : Nur syahmin Alya bt Masri
Pen. Pengawas (1) : Nur Adha Hakim b Zulkiflee
Pen. Pengawas (2) Nik Muhammad Zulhayiz b. Zulkifli 
Setiausha : Nur Amylia Azreen bt Md Jamil
Pen. Setiausha : Nur Atiqah bt Mat Samadi
Bendahari : Nur Wahida bt Hanib
Pen. Bendahari : Nur Hidayah bt Zulkifly
Ahli Jawatan Kuasa:
Tingkatan 5 : Hasrul
Tingkatan 4 Noradilah bt Ahmad Fadzil
Tingkatan 3 Sayidah Munirah bt Mohd Shazari 
Tingkatan 2 Aishah Nadia bt Badrul Hisham

Biro-biro Lembaga Pengawas SMK Ampang Pecah

Ketua Biro
§          B. Pengurusan Am – Wong Kah Fong (5G)
§          B. P.A System – Izzul Hazmi b Zahba (4C)
    Muhammad Syazwan Mohd Yazid (3C)
§          B. Disiplin dan Tatatertib – Wong Chui Voon (5G) Khairul Ashmawi (4C)
§         B. PSP – Shahira Nabila bt Mohd Azhan (4C)
§         B. Majlis Rasmi – Sharmila a/p Subramaniam (5G)
§         B. Perhimpunan  Azrin b. Azman (5I) Chu Buo Yi (5C)
§         B. Gerakan Khas – Abdul Hakim b Zainal Abidin (5G)
§         B. Keceriaan – Siti Zubaidah (4G)
§         B. Dokumentasi – Tajul Ariffin b Mauli Azam (5G)


Mesyuarat Agung Lembaga Pengawas SMKAP(B) 2010
Hari      : Khamis
Tarikh  : 14 Januari 2010
Masa    : 130 petang - 230 petang
Tempat: Bilik Pengawas SMKAP (Bestari)
Perkara: Mesyuarat Agung Lembaga Pengawas Kali ke-3 (2010)

Bil
Agenda
Tindakan
1.
Ucapan dari pengerusi
1.1  Kata alu-aluan dari pengerusi majlis
1.2  Mesyuarat dimulakan dengan bacaan doa yang diketuai oleh Nik Mohamed Zulhayiz
Makluman
2.
Ucapan dari penolong kanan Hal Ehwal Murid, Encik Mohd Suhaimi bin Abdullah.
2.1  Ucapan tahniah kepada semua pengawas yang masih kekal menjadi pengawas 2010
2.2  Perlantikan pengawas baru dari tingkatan satu hingga lima akan dijalankan.
2.3  Kriteria untuk menjadi seorang pengawas adalah sangat ketat antaranya akademik mestilah cemerlang dan sahsiah mestilah terpuji.
2.4  Sebagai seorang pengawas perlu bijak menguruskan masa, mempunyai keyakinan yang tinggi untuk berhadapan dengan khalayak ramai dan sentiasa berpenampilan kemas kerana pengawas menjadi perhatian para pelajar.
2.5  Pengawas juga bertanggungjawab membantu guru untuk menjaga disiplin pelajar.
2.6  Pengawas harus bertanggungjawab menjalankan tugas dengan sebaik mungkin dan bagi pengawas yang melanggar peraturan akan dihukum dua kali ganda daripada murid biasa.
2.7  Pengawas perlu menunjukkan yang terbaik dari masa ke semasa serta komited dalam menjalankan tugas.
2.8  Menghias bilik pengawas agar berada dalam keadaan ceria dan sedia.
Makluman
3.
Laporan setiausaha: saudari Nur Amylia Azreen Md Jamil
3.1 Lembaga pengawas pada tahun 2009 dikendalikan oleh dua orang guru yang diketuai oleh Encik Abang Abdul Rahman dan diiringi oleh Puan Wahiza.
3.2  Ahli-ahli lembaga pengawas juga telah mengadakan dua  kali perjumpaan antaranya mesyuarat ahli jawatankuasa dan mesyuarat agung tahunan lembaga pengawas.
3.3  Perjumpaan pengawas biasanya dilakukan sekurang-kurangnya sekali pada setiap minggu.
3.4  Pemilihan pengawas baru telah diadakan seawal bulan Mac.
3.5  Jumlah keseluruhan bagi ahli lembaga pengawas tahun 2009 adalah seramai 103 orang.
3.6  Kursus Kepimpinan Pengawas telah diadakan pada 27 dan 28 Mac yang bertempat di Rock Eco Resort, Sungai Tua, Hulu Yam selama dua hari satu malam.
Makluman
4.
Laporan bendahari: saudari Nur Wahida bt Hanib
4.1 Pada tahun ini, tidak banyak kutipan yang dilakukan, semua program yang dijalankan mendapat sumbangan dari pihak sekolah.
4.2 Kutipan hanya dilakukan semasa sambutan hari guru,      angaran kutipan sebanyak RM155.20 tetapi hanya digunakan sebanyak RM139.70. Baki tunai sebanyak RM15.50.
4.3 Manakala baki keseluruhan apabila dicampur dengan baki tahun 2008 ialah RM85.50.
4.4 Pada tarikh 21.9.2009, ketua disiplin telah mengeluarkan
      wang sebanyak RM 2.90 untuk kegunaan pelajar.
4.5 Baki keseluruhan untuk tahun 2009 ialah RM77.60.
Makluman
5.
Ucapan dari guru pengawas, Encik Azlan Kamal
5.1  Ucapan alu-aluan.
5.2  Jawatan Ketua pengawas, penolong ketua pengawas 1 dan 2 bagi tahun 2010 telah ditetapkan hasil daripada perbincangan guru pengawas dan Encik Suhaimi, GPK Hal Ehwal Murid.
5.3  Keputusan jawatan adalah seperti berikut:
Ø    Ketua PengawasNur Syahmin Alya bt Masri (5G)
Ø    Pen. Ketua Pengawas 1Nur Adha Hakim b Zulkiflee (5G)
Ø    Pen. Ketua Pengawas 2Nik Muhammad Zulhayiz b. Zulkifli (4G)


Makluman
6.
Ucapan Ketua Pengawas: saudari Nur Syahmin Alya Masri
6.1  Ucapan alu-aluan dripada ketua pengawas
6.2  Ahli jawatankuasa dan biro telah ditetapkan bagi tahun ini.
6.3  Keputusan ahli jawatankuasa dan biro telah ditetapkan selepas proses pemilihan dan undian:

Ahli Jawatankuasa
§          Setiausaha: Nur Amylia Azreen Md Jamil (5G)
§          P. Setiausaha: Nur Atiqah bt Mat samadi (4G)
§          Bendahari: Nur Wahida bt Hanib (5C)
§          P.Bendahari: Nur Hidayah bt Zulkifly (5C)
§          Ting: 2- Aishah Nadia bt Badrul Hisham (2G)
    3- Sayidah Munirah bt Mohd Shazari (3G)
    4- Noradilah bt Ahmad Fadzil (4G)
    5- Hasrul (5J)

Ketua Biro
§          B. Pengurusan AmWong Kah Fong (5G)
§          B. P.A SystemIzzul Hazmi b Zahba (4C)
    Muhammad Syazwan Mohd Yazid (3C)
§          B. Disiplin & TatatertibWong Chui Voon (5G) Khairul Ashmawi (4C)
§         B. PSPShahira Nabila bt Mohd Azhan (4C)
§         B. Majlis RasmiSharmila a/p Subramaniam (5G)
§         B. Perhimpunan Azrin b. Azman (5I) Chu Buo Yi (5C)
§         B. Gerakan KhasAbdul Hakim b Zainal Abidin (5G)
§         B. KeceriaanSiti Zubaidah (4G)
§         B. DokumentasiTajul Ariffin b Mauli Azam (5G)

Makluman
7.
Pembentangan usul-usul
7.1  Menukar mikrofon baru (pencadang: Izzul Hazmi b Zahba,4C)
7.2  Menukar radio kepada computer riba bagi PA System (pencadang: NSAM, 5G)
7.3  Kem pengawas dtambah satu hari lagi bererti 3 hari 2 malam (pecadang: Izzul Hazmi b Zahba,4C)
7.4  Insentif utk membantu pengawas bertugas di kantin agar pelajar tidak membuang sisa makanan di atas meja (NSAM)


8.
Hal-hal lain
8.1  Pengawas hendaklah bertugas jangan jadi tunggul kayu (Sharmila,5G)
8.2  Jika bendahari meminta yuran bulanan tolong beri kerjasama (Nur Wahida,5C)
8.3  Pengawas lelaki tidak layak jadi pengerusi majlis (Abdul Hakim Zainal Abidin,5G)
8.4  Pengawas akan dibekalkan dengan buku 555 selain jangan takut untuk bagi arahan (En. Azlan, guru pengawas)
8.5  Setiap minggu ada pelajar yang akan menaikkan bendera (En. Azlan, guru pengawas)
MaklumanSaturday, January 23, 2010

Misi & Visi PengawasMISI PENGAWAS


Melahirkan pengawas sekolah yang sentiasa disegani dan dihormati melalui;
Disiplin setiap pengawas pada tahap yang tinggi,
peraturan sekolah yang sentiasa dihayati dan dipatuhi dan,
aktiviti-aktiviti yang dapat melahirkan pelajar yang berkebolehan serta berketrampilan dari pelbagai aspek.


VISI PENGAWAS

Melahirkan pengawas sekolah yang berkarisma, berdedikasi serta berketrampilan dalam apa jua bidang sama ada bidang akademik mahu pun bukan akademik, agar dapat memberi sumbangan kepada sekolah, agama, bangsa dan negara.