Saturday, January 23, 2010

Ikrar Pengawas


IKRAR PENGAWAS

Bahawasanya kami, 

pengawas Sekolah Menengah Kebangsaan Ampang Pecah (Bestari) berikrar, 

akan memikul tugas yang diamanahkan

dengan penuh ikhlas dan jujur 

dalam melaksanakan peraturan-peraturan disiplin

sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. 


Kami juga 

akan menjalankan tugas 

dengan penuh tanggungjawab 

demi menjaga nama baik sekolah, 

guru-guru 

dan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Ampang Pecah.

0 comments:

Post a Comment